Spoločenstvo vlastníkov bytov, 906 32 Jablonica 760